vägenivågen och huskmitnavnen ny teckning, halvdassigt foto, och teckningen är inte riktigt klar på bilden. fotot ovan är från i fredags, när ja o massa andra va på gsb o kikade på prints. huskmitnavn va representerad. här med en väggmålning. yes!
god indie

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

odör spånar

Mitt foto
är den plats jag visar mina verk på.