skillnader mellan ett... och ett annat

prosa är berättande text eller tal kan vara som romaner, noveller essäer eller biografier. prosadikt beskriver lyrik av mer berättande karaktär.

poesi kallas också skaldekonst, lyrik dikt och vers. poesi är uppbyggd på uppställningen av ord, poesi till skillnad från prosans övertygelse på ett innehållsmässigt plan, övertygar på ett rent formellt sätt.

lyrik är en av de tre grundformerna inom litteratur, och utgörs ofta av korta koncentrerade poetiska texter, i försök till förmedling av en bild eller en känsla. Lyrik ger ofta en känsla av direkt, personlig närvaro. skrivandet är fritt.

dikt är poesi.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

odör spånar

Mitt foto
är den plats jag visar mina verk på.